Каталог библиотеки

Предлагаемые темы внутри поиска

Результат поиска найдено 3 зап.

   Проблемы техногенной безопасности и устойчивого развития. Выпуск VI [электронный ресурс] материалы конференции
автор(ы): Д.О. Абоносимов, И.Ю. Абрамов, К.А. Алтунин, К.В. Анциферов, А.В. Бабкин, Н.Б. Бадирова, Р.Ю. Банин, Е.К. Богатырева, К.С. Богданова, А.Е. Бураков, А.И. Бушковская, С.О. Васильев, Е.О. Васюкова, А.С. Великанова, Д.И. Волокитина, А.Н. Грибков, В.В. Димитров, В.В. Ермолаев, М.А. Загородникова, А.М. Зяблова, А.И. Истомина, В.Г. Казаков, И.М. Клишин, П.В. Козлов, А.Н. Колодин, Д.А. Комбаров, Е.В. Комбарова, Е.Н. Краснослободцева, К.Н. Крутько, Н.А. Кузнецова, Т.С. Кузнецова, С.Л. Кузьменко, Е.С. Кулаева, А.Е. Курганова, У.В. Ланцова, Ю.И. Лобыкина, М.И. Лопатина, П.В. Макеев, А.А. Мамонтов, А.М. Манаенков, И.В. Маркин, А.В. Медведева, С.А. Меркулов, Е.Е. Милованов, Н.С. Михалев, В.В. Морозов, А.С. Надеждина, Ю.В. Немтинова, Е.А. Нескоромная, И.В. Облицов, А.А. Павлова, М.А. Пеливан, А.С. Поляков, А.А. Попова, О.С. Примеров, Н.В. Пятакова, Д.В. Разинькова, С.Х. Рашид, Д.С. Ремизов, А.А. Родина, А.В. Рожков, И.В. Романцова, Е.А. Рябова, Р.Д. Санталов, К.А. Сергеева, А.С. Смагина, А.А. Сычев, Я.Н. Татарникова, М.С. Темнов, А.В. Тихий, Д.Ю. Усиевич, Н.С. Филоненко, А.В. Фирсова, Н.А. Храмова, К.С. Хромый, Г.А. Чернов, М.А. Шаволина, К.В. Шестоков, А.М. Шуваева, О.Б. Шуняева, А.В. Щегольков, А.Ю. Ярмизина
издано: Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015
Читать онлайн в ЭБС
   Проблемы техногенной безопасности и устойчивого развития. Выпуск V [электронный ресурс] материалы конференции
автор(ы): Т.И. Авсиевич, М.С. Акимова, Е.И. Акулинин, А.А. Аладинский, А.А. Алекторов, М.И. Алехина, А.В. Алешин, К.А. Алтунин, А.А. Андросова, И.В. Аносова, А.О. Антонов, К.В. Анцифиров, Д.В. Ахтямов, М.Н. Бакушин, П.В. Балабанов, Р.Ю. Банин, А.А. Безгин, К.Д. Богаева, Д.В. Бокатанова, Ю.В. Ботвина, А.Е. Бураков, С.О. Васильев, Д.И. Волокитина, Р.В. Воронков, Ю.А. Герасимова, В.Н. Глистин, М.В. Голов, С.Ю. Горский, Д.Г. Графский, А.Н. Грибков, А.А. Гришин, Т.В. Гурова, А.В. Дегтярева, А.Н. Демидов, Е.В. Демченко, В.В. Димитров, А.А. Добросоцкий, Е.А. Долгова, К.И. Долгова, В.Н. Дружинина, М.В. Дятлук, А.В. Ерофеев, Р.А. Ефремов, О.А. Жоголева, Д.О. Завражин, Н.Н. Игнатов, В.С. Иконников, Д.С. Кацуба, З.К. Кашевич, И.В. Князев, Н.В. Кожарикова, Ю.Н. Колесникова, Д.В. Комраков, А.И. Кондаков, К.С. Корнилов, А.С. Костров, Б.И. Котомин, Е.Н. Краснослободцева, Н.И. Кудряшова, А.В. Кузнецов, Н.Ю. Куликова, И.А. Куркин, А.Е. Кучерова, В.В. Ланцов, Н.С. Левищева, Ю.И. Лобыкина, М.И. Лопатина, П.В. Макеев, И.С. Маслов, Е.А. Мельник, С.А. Меркулов, П.А. Мизев, Е.Е. Милованов, Д.А. Монькин, Т.И. Москвичева, А.М. Муравьев, А.С. Надеждина, Д.А. Обжорина, Е.А. Овчаренко, С.Б. Овчаренко, Е.В. Парамонова, М.В. Паршикова, А.С. Першин, Е.А. Петрова, Н.Ю. Полунина, В.Ю. Польшиков, О.Н. Попов, Н.С. Потемкин, А.Ю. Потлов, О.С. Примеров, Е.В. Пудовкина, Д.И. Пучкова, О.С. Пыльнева, Д.В. Разинькова, Д.С. Ремизов, А.В. Рожков, Н.В. Романова, И.В. Романцова, Е.А. Рябова, Р.Д. Санталов, Г.А. Сапунов, C.Г. Семержинский, С.И. Семикина, А.Ю. Симонов, М.А. Скопинцева, С.Б. Сомова, К.С. Стасенко, А.Ю. Степанов, А.П. Суздальцев, В.О. Сурков, А.В. Суркова, А.К. Сухоруков, А.В. Тарасова, П.А. Тишин, А.А. Трубиенко, Д.Ю. Усиевич, Д.Ю. Федоров, А.А. Фомин, В.А. Фролов, О.С. Харламова, О.В. Хруслова, В.В. Худяков, Д.Г. Черкашинин, Ю.В. Чернопятова, М.А. Шаволина, К.В. Шестаков, М.А. Шитикова, О.Ю. Шишкина, А.В. Щегольков, А.Г. Ященко
издано: Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014
Читать онлайн в ЭБС
   Проблемы техногенной безопасности и устойчивого развития. Выпуск VII. Проблемы техногенной безопасности и устойчивого развития... [электронный ресурс] материалы конференции
автор(ы): Д.О. Абоносимов, А.И. Азбиль, К.А. Алтунин, А.В. Андриевская, И.В. Аносова, А.В. Бабкин, Н.Н. Балыбина, Р.Ю. Банин, Н.С. Баранов, Г.С. Бесперстова, Е.К. Богатырева, К.С. Богданова, Е.С. Борщева, А.Е. Бураков, А.И. Бушковская, Е.О. Васюкова, А.С. Великанова, Е.Д. Вишнякова, Д.В. Водин, Н.В. Воронин, А.Ю. Гайдуков, А.В. Гришин, Д.В. Давыдова, А.А. Дуйшенбиев, Р.В. Дякин, Э.С. Иванова, А.Н. Кагдин, П.И. Карасев, А.М. Кирсанова, О.И. Кладовщикова, А.В. Ковальчук, А.Н. Колодин, С.В. Кочергин, Е.Н. Краснослободцева, С.Л. Кузьменко, А.Е. Кучерова, У.В. Ланцова, М.А. Ляшков, О.А. Медведева, Н.С. Михалев, В.В. Мочкасова, Э.О. Наумов, Е.А. Нескоромная, А.Г. Огородникова, М.А. Пеливан, П.С. Платицин, В.Л. Полуэктов, А.А. Попова, О.С. Примеров, Ю.В. Пугачева, Н.В. Пятакова, А.А. Родина, Ю.В. Рожнова, И.В. Романцова, Р.Д. Санталов, Е.С. Селянина, А.В. Солдатов, Г.В. Соломахо, С.А. Суслова, Т.А. Сухорукова, Я.Н. Татарникова, К.И. Терехов, А.В. Тихий, Д.В. Трофимов, Там То, Ю.В. Ульихина, А.В. Фирсова, Ю.А. Хан, Д.А. Харин, Е.А. Цветкова, Е.С. Черемисина, Г.А. Чернов, Ю.В. Чернопятова, О.Б. Шуняева, А.В. Щегольков, В.С. Ягубов, Т.С. Яровая, А.Г. Ященко
издано: Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015
Читать онлайн в ЭБС

Оставайтесь с нами