Каталог библиотеки Пермского Политеха

Результаты поиска: 7


  | 
выбрать издание
выбрать издание

Амирова, М. А., Тасбаева, А. Э., Беспалый, С. В., Маякова, Н. В., Мукашев, М. Т., Саркенова, С. С., Жильченкова, В. В., Усачева, В. А., Иванова, Е. В., Галаганова, Г. Н., Корякина, Е. А., Шумская, С. Л., Миллер, А. Е., Островская, А. В., Косогор, Д. В., Пожидаева, Д. А., Предыбайло, С. Д., Герасименко, О. А., Реутова, Т. И., Филина, Ф. В., Бутко, В. В., Гурьева, М. А., Вейнбендер, Т. Л., Четырина, П. В., Викторова, О. А., Шевелева, Н. П., Дорина, Е. Б., Компаниец, М. А., Булах, И. В., Конюхова, Н. В., Куракина, Ю. В., Рыбалкина, К. В., Рытикова, Е. А., Савкина, Н. Г., Шагардина, А. А., Килин, П. М., Шоба, В. А., Евсюков, Е. А., Белоусова, С. В., Варламова, Ю. А., Елгин, В. В., Загоруйко, И. Ю., Печкина, Е. В., Охотникова, Т. И., Лиман, И. А., Ниязова, Г. А., Побединская, В. И., Руднева, Л. Н., Павлова, Н. В., Сергиенко, Н. С., Хаматханова, М. А., Ушакова, Н. Б., Чистяков, М. С., Белокопытов, А. В., Важенина, А. О., Сумина, П. А., Гавриленко, В. Н., Михарева, В. А., Дегтярев, А. И., Землянский, З. З., Зонова, Н. В., Маркасов, М. В., Сафронова, А. В., Клавсуц, И. Л., Абдулов, Р. М., Мезенцева, О. Е., Семенова, А. С., Мершавка, В. В., Некрасов, Р. Ю., Толмачева, Е. К., Николаева, Н. А., Молчина, А. В., Никонова, А. С., Курушина, Е. В., Сафонов, Д. А., Чумлякова, Д. В., Годунина, Л. П., Чумляков, К. С., Сангов, С. С., Щурова, К. Г., Бубнова, А. В., Андосов, М. Т., Ахметжанов, К. М., Арпентьева, М. Р., Брасс, А. А., Брындин, Е. Г., Махмудова, А. Т., Журавлева, А. А., Шевелёва, Н. П., Захарова, Ю. О., Зорина, М. С., Куропаткина, Е. М., Карячкина, Д. С., Комлачева, О. А., Кондаурова, И. А., Кулик, А. К., Парган, Н. В., Провоторова, В. А., Лапина, М. А., Махмудова, М. М., Петрова, Е. Н., Болдуева, Е. Г., Рудица, Н. Б., Татенова, С. К., Симонов, С. Г., Бронникова, Т. А., Синюк, Т. А., Стойчева, С. С., Савкина, М. В., Фрищина, Л. Г., Шигаев, А. Г., Шамин, Н. В.
Проблемы устойчивого развития российских регионов Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2017
книга


Для чтения нужно войти