Результаты поиска: 8


  | 
выбрать издание

Методы расчета характеристик роторного импульсного аппарата Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015
книга


Для чтения нужно войти

выбрать издание
выбрать издание

Caviglia, D. D., Hashemipour, M., Iscioglu, E., Kadochnikov, S., Koksharov, V., Mishchenko, E. S., Podestа, L., Sandler, D., Shelenkova, I. V., Tolmachyev, D., Абрамов, Г. В., Аксенов, В. И., Александрова, Н. В., Алешин, А. В., Арапов, Д. В., Бабичев, А. М., Бетина, Т. В., Блюм, И. Х., Блюм, М. А., Борисенко, А. Б., Борщев, В. Я., Варюшкин, С. А., Воронкова, Е. С., Гайдукова, А. М., Добрецова, Н. В., Дробжев, М. И., Дрюкова, Е. А., Егоров, С. Я., Ермолаева, Е. В., Жилякова, В. В., Жуков, В. Ю., Забавников, М. В., Замараева, Г. Н., Земскова, В. Т., Иванов, М. В., Иконников, В. С., Инькова, Н. А., Ионов, Г. В., Искендерова, О. А., Казарцева, Е. В., Карпушкин, С. В., Клименко, Е. В., Козачек, А. В., Колесников, А. В., Коновалова, М. В., Корчагина, О. А., Кошкина, С. Ю., Краснова, Л. В., Краснянский, М. Н., Кривобокова, М. В., Кузнецова, А. А., Курицын, В. А., Кучерова, А. Е., Ли, Юйпу, Малыгин, Е. Н., Маренчук, Ю. А., Меликян, М. А., Митянина, Л. В., Мозерова, Л. А., Мокрозуб, В. Г., Молоткова, Н. В., Морозов, С. Д., Муратова, Е. И., Надежкина, Е. С., Немтинов, В. А., Немтинова, Ю. В., Николаенко, Е. В., Никулин, В. А., Ничкова, И. И., Павлихин, Г. П., Панов, Ю. Т., Парфенова, М. С., Пещерова, О. В., Подольский, В. Е., Поляков, Р. Ю., Попов, Н. С., Романцова, И. В., Рубанов, А. М., Савельева, Е. Ю., Сазонов, С. Н., Сазонова, Д. Д., Свиряева, М. А., Селитреников, В., Сидорова, Е. А., Синельникова, М. А., Слюняева, С. Ю., Соловьев, Д. В., Соломатин, Д. С., Степанов, А. Ю., Стрыгина, М. М., Тришакова, Т. А., Цыкунов, Е. В., Минь, Тьинь, Чуксина, Л. Н., Шитикова, М. А., Шишкина, М. Ю., Шмелев, Г. Д., Шульгина, Н. М., Щербакова, Ю. В., Юханов, В. В.
Наука и образование для устойчивого развития экономики, природы и общества. Том 2 Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013
книга


Для чтения нужно войти

выбрать издание

Agraniotis, M., Babenko, E. A., Grammelis, P., Isemin, R., Kakuwa, R., Kuzmin, S., Mikhalev, A., Milovanov, O., Nikolopoulos, N., Uvarova, O. A., Абоносимов, Д. О., Акулиничев, А. М., Алешин, А. В., Бакунин, Е. С., Банин, Р. Ю., Баркан, М. Ш., Баронин, Г. С., Безбородов, П. Н., Беляев, В. П., Беляев, П. С., Бибакова, О. В., Бобылева, Ю. А., Богатырев, А. Б., Богомолов, В. Ю., Браяловский, Г. Б., Бузник, В. М., Васютинская, А. В., Вольщак, И. Л., Воробьев, Ю. В., Галыгин, В. Е., Гладышев, Н. Ф., Головашин, В. Л., Гравин, А. А., Давыдова, Д. В., Дахин, С. В., Дворецкий, Д. С., Дворецкий, С. И., Долгунин, В. Н., Дроздов, И. Г., Дуев, С. А., Дьяченко, А. Н., Елисеева, И. Г., Ерохин, Г. Н., Железинская, Н. В., Завражин, Д. О., Зейферт, Д. В., Зюзина, О. В., Ионов, Г. В., Кабанов, Е. И., Казаков, В. Г., Климов, Д. В., Климов, А. М., Клинков, А. С., Кобзев, Д. Е., Ковалев, С. В., Козачек, А. В., Колиух, А. Н., Комбарова, П. В., Коновский, В. В., Костылева, М. А., Котельникова, И. В., Краснянский, М. Н., Кузнецова, А. А., Кузьмин, С. Н., Кулаков, В. Ю., Лавренченко, А. А., Лазарев, К. С., Лепешин, С. А., Майстренко, А. В., Майстренко, Н. В., Макеев, П. В., Малахов, К. С., Маликов, О. Г., Малонга, О. Ш., Маховиков, А. Б., Меметов, Н. Р., Меркулов, С. А., Мещерякова, Ю. В., Мигалатий, Е. В., Милованов, О. Ю., Мозговой, И. Н., Муратова, Е. И., Мухин, Р. Ю., Нагорнов, С. А., Насчетникова, О. Б., Нечаев, В. М., Николюкин, М. М., Овсянникова, И. В., Орлова, Н. В., Очнева, А., Панов, Ю. Т., Пахомов, А. Н., Пахомова, Ю. В., Печагин, Е. А., Плотников, М. Ю., Полушкин, Д. Л., Поляков, Б. Е., Попов, И., Попов, М. С., Попова, М., Попова, С. А., Промтов, М. А., Пыльнева, Ю. И., Пятакова, Н., Решетов, А. С., Романова, Е. В., Рудобашта, С. П., Ряшенцева, И. А., Сахарова, Е. М., Саютина, В., Симагин, Д. Н., Слепов, Д. С., Слепов, С. К., Слюняева, С. Ю., Соколов, М. В., Стегачева, Ю. Н., Степанов, А. Ю., Страшнов, Н. М., Суслина, А., Сэрээтэрням, Ц., Тарасов, А. В., Таров, А. В., Таров, В. П., Татаринцева, О. С., Тверской, В. А., Тепляков, Ю. А., Терещенко, М. А., Ткачев, А. Г., Ткачев, М. А., Толстун, А., Тришакова, Т. А., Усман, Ф. Д., Федотов, Ю. А., Фидаров, В. Х., Филатов, Д. В., Фролов, В. А., Хабаров, С. Н., Хабарова, Е. В., Хохлов, И. Н., Худяков, В. В., Черных, Е. А., Шаповал, О. А., Шашков, И. В., Юрков, Г. Ю.
Наука и образование для устойчивого развития экономики, природы и общества. Том 4 Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013
книга


Для чтения нужно войти

выбрать издание

Алекторов, А. А., Алешин, А. В., Алтунин, К. А., Аносова, И. В., Архипова, Е. В., Баев, А. В., Башмакова, М. С., Бельков, А. И., Бобылева, Ю. А., Бокатанова, Д. В., Бураков, А. Е., Васильев, А. А., Вилищук, Э. А., Власова, Е. В., Выжанов, А. В., Гаглошвили, М. М., Головина, В. Н., Голубятников, О. О., Гроховская, Ю. А., Гурьев, Я. Е., Давыдова, Д. В., Добросоцкий, А. А., Дорохов, Р. В., Другов, К. М., Дьякова, В. Н., Евстратов, А. С., Ефремов, Р. А., Жоголева, О. А., Заикин, А. С., Зеленев, И. Н., Зеленина, Л. С., Зиновьев, А. А., Ионов, Г. В., Истомина, А. И., Ифанов, А. М., Кабаргин, С. Г., Каратеев, А. А., Кацуба, Д. С., Князев, И. В., Козлова, Н. П., Комбарова, Н. А., Комраков, Д. В., Конкина, В. В., Космынин, Ф. Г., Костерин, Е. В., Краснянская, Н. А., Кузнецова, А. А., Кузнецова, Т. С., Куренкова, С. Ю., Кучерова, А. Е., Ланцов, В. В., Макеев, П. В., Малина, М. В., Меркина, Е. А., Минаев, А. C., Мочалин, С. Н., Мусик, А. И., Назирова, Ф. А., Одинокова, А. А., Паршикова, М. В., Першин, А. С., Петров, Д. И., Петрова, Е. А., Подколзина, Л. А., Польшиков, В. Ю., Пономарев, Е. В., Попов, А. Ю., Попова, А. А., Проценко, И. Г., Пудовкина, Е. В., Пучин, А. В., Пучкова, Д. И., Рожков, А. В., Руднев, А. А., Рылов, Ю. Б., Рязанова, Е. В., Ряшенцева, И. А., Ряшенцева, Ю. И., Савенков, А. П., Семикина, С. И., Сергеева, К. А., Синельникова, М. А., Слепов, Д. С., Слюняева, С. Ю., Смолихина, П. М., Соколов, М. В., Соломатин, Е. О., Солопова, К. Ю., Сомова, С. Б., Степанов, А. Ю., Тарасова, А. В., Таров, А. В., Таров, Д. В., Телегин, М. О., Темнов, М. С., Темнова, В. С., Топильская, Е. В., Тришакова, Т. А., Ульянова, Т. П., Филиппова, Л. Ю., Хвостова, Н. И., Хребтов, Н. А., Хромых, П. Б., Чернов, Г. А., Чижиков, А. Г., Шашкова, Е. В., Швырева, Е. Е., Ширшов, Д. В., Ширяев, С. М., Шубин, И. Н., Юрина, С. О., Якимова, Е. А., Ящишина, О. Ю.
Проблемы техногенной безопасности и устойчивого развития. Выпуск IV Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013
книга


Для чтения нужно войти

выбрать издание

Авсиевич, Т. И., Акимова, М. С., Акулинин, Е. И., Аладинский, А. А., Алекторов, А. А., Алехина, М. И., Алешин, А. В., Алтунин, К. А., Андросова, А. А., Аносова, И. В., Антонов, А. О., Анцифиров, К. В., Ахтямов, Д. В., Бакушин, М. Н., Балабанов, П. В., Банин, Р. Ю., Безгин, А. А., Богаева, К. Д., Бокатанова, Д. В., Ботвина, Ю. В., Бураков, А. Е., Васильев, С. О., Волокитина, Д. И., Воронков, Р. В., Герасимова, Ю. А., Глистин, В. Н., Голов, М. В., Горский, С. Ю., Графский, Д. Г., Грибков, А. Н., Гришин, А. А., Гурова, Т. В., Дегтярева, А. В., Демидов, А. Н., Демченко, Е. В., Димитров, В. В., Добросоцкий, А. А., Долгова, Е. А., Долгова, К. И., Дружинина, В. Н., Дятлук, М. В., Ерофеев, А. В., Ефремов, Р. А., Жоголева, О. А., Завражин, Д. О., Игнатов, Н. Н., Иконников, В. С., Кацуба, Д. С., Кашевич, З. К., Князев, И. В., Кожарикова, Н. В., Колесникова, Ю. Н., Комраков, Д. В., Кондаков, А. И., Корнилов, К. С., Костров, А. С., Котомин, Б. И., Краснослободцева, Е. Н., Кудряшова, Н. И., Кузнецов, А. В., Куликова, Н. Ю., Куркин, И. А., Кучерова, А. Е., Ланцов, В. В., Левищева, Н. С., Лобыкина, Ю. И., Лопатина, М. И., Макеев, П. В., Маслов, И. С., Мельник, Е. А., Меркулов, С. А., Мизев, П. А., Милованов, Е. Е., Монькин, Д. А., Москвичева, Т. И., Муравьев, А. М., Надеждина, А. С., Обжорина, Д. А., Овчаренко, Е. А., Овчаренко, С. Б., Парамонова, Е. В., Паршикова, М. В., Першин, А. С., Петрова, Е. А., Полунина, Н. Ю., Польшиков, В. Ю., Попов, О. Н., Потемкин, Н. С., Потлов, А. Ю., Примеров, О. С., Пудовкина, Е. В., Пучкова, Д. И., Пыльнева, О. С., Разинькова, Д. В., Ремизов, Д. С., Рожков, А. В., Романова, Н. В., Романцова, И. В., Рябова, Е. А., Санталов, Р. Д., Сапунов, Г. А., Семержинский, C. Г., Семикина, С. И., Симонов, А. Ю., Скопинцева, М. А., Сомова, С. Б., Стасенко, К. С., Степанов, А. Ю., Суздальцев, А. П., Сурков, В. О., Суркова, А. В., Сухоруков, А. К., Тарасова, А. В., Тишин, П. А., Трубиенко, А. А., Усиевич, Д. Ю., Федоров, Д. Ю., Фомин, А. А., Фролов, В. А., Харламова, О. С., Хруслова, О. В., Худяков, В. В., Черкашинин, Д. Г., Чернопятова, Ю. В., Шаволина, М. А., Шестаков, К. В., Шитикова, М. А., Шишкина, О. Ю., Щегольков, А. В., Ященко, А. Г.
Проблемы техногенной безопасности и устойчивого развития. Выпуск V Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014
книга


Для чтения нужно войти