Результаты поиска: 4


  | 
выбрать издание
выбрать издание

Аглямова, В. Н., Алмакаева, Л. Р., Амирова, М. М., Архипова, Л. И., Ахбаров, А. Ф., Ахметова, Э. Т., Бадьина, Е. А., Вайзер, Г. А., Вагизова, З. Г., Вагизова, Г. Р., Валиева, Р. Ф., Васильева, А. Н., Габитова, А. А., Галеева, И. И., Галиуллина, Е. Н., Гарипова, Г. И., Глазкова, О. Н., Грешкина, Я. В., Гусева, Т. А., Гуня, О. А., Дормидонтова, Е. Н., Ермакова, Н. И., Жарова, С. Н., Жиляева, В. И., Загидуллина, Г. М., Зайнутдинова, М. М., Залалтдинова, Л. Д., Зиновьев, А. А., Ибрагимова, З. Р., Ибрагимова, Э. И., Исхакова, Ф. Ф., Карамова, Л. А., Киричек, Т. С., Киршина, О. А., Киямова, А. Г., Ковалинская, Р. С., Коновалова, Р. Н., Королёва, Н. В., Костина, В. М., Климина, М. Ю., Краснова, Н. М., Крапивина, Н. М., Кривошеева, Н. А., Кузнецова, Э. А., Кузавкова, Л. В., Курбатова, Г. М., Логинова, Н. П., Логинова, Е. Л., Лебедева, Н. Ю., Лучкина, Н. А., Мазилова, М. Ю., Маликова, Н. Р., Миронов, А. В., Мойсеюк, С. Ф., Мунавирова, Я. М., Муктасибова, Л. А., Мухаметханова, Е. А., Мясникова, И. Ф., Наумова, С. Г., Неземединова, Ф. А., Никульшина, Л. В., Парусимова, М. В., Полонская, И. В., Пономарева, Л. И., Поплавская, Е. Г., Потапова, С. Н., Салахова, И. Х., Сафина, Р. Ш., Сафиуллина, Г. Н., Скопа, М. М., Третьякова, В. Н., Тутынина, Е. В., Тюрина, Е. А., Рахматуллина, Л. В., Умнова, Л. Н., Файзуллина, Ф. Г., Фоменко, В. В., Фролова, А. Ф., Хабитова, И. Х., Хайдарова, З. Р., Хакимова, Н. Г., Хакимова, Л. Х., Харитонова, Н. М., Хоснуллина, Г. И., Чупахина, Е. Ю., Шавалеева, Г. Ш., Шайдуллина, С. Я., Шайдуллина, Р. Р., Шайдуллина, Р. Г., Шарапова, Р. Н., Юрченко, А. Н.
Развивающее образование в условиях реализации ФГОС Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2012
книга


Для чтения нужно войти

выбрать издание

Адмакина, Т. А., Алюшева, А. Р., Астахова, А. А., Афонина, Н. Ю., Ахметгалеева, З. М., Бабаева, Ю. Д., Балл, Г. А., Бандурка, Т. Н., Белавина, О. В., Березина, Т. Н., Била, И. Н., Бобченко, Т. Г., Будрина, Е. Г., Ваганова, Н. А., Виноградская, А. И., Владимиров, И. Ю., Воробьева, Е. В., Воропаев, Е. П., Гаврилко, Т. И., Гаврилова, Е. В., Галкина, Т. В., Герасимова, А. В., Горюнова, Н. Б., Греченко, Т. Н., Гусакова, М. П., Данилова, М. В., Дербенева, М. Ю., Джумагулова, Т. Н., Дикая, Л. А., Дрынкина, Т. И., Душабаев, З. Р., Елизаров, А. Н., Емелин, А. А., Емельянова, Е. В., Ермакова, Е. С., Жуковская, Л. В., Завгородняя, Е. В., Захаров, В. К., Зобнина, Л. Я., Истомина, О. В., Каблихина, В. С., Кашапов, А. С., Кибальченко, И. А., Кисенова, Р. Х., Климонтова, Т. А., Коваленко, С. М., Колесникова, А. В., Коломиец, Е. Ф., Комарова, А. И., Комкова, Е. И., Конева, Е. В., Кононенко, М. А., Корнилов, Ю. К., Коровкин, С. Ю., Коростылева, Л. А., Крылова, Е. И., Крылова, М. А., Кузнецова, А. В., Кузнецова, М. Д., Кузнецова, Э. А., Кыштымова, И. М., Лебедева, Е. И., Лисовенко, Б. С., Лобанов, А. П., Локалова, Н. П., Лосева, С. Н., Мазалецкая, А. Л., Мазилов, В. А., Малюгина, Д. А., Манянина, Т. В., Мацкевич, О. А., Медведева, Н. В., Мелехин, С. П., Мехтиханова, Н. Н., Микляева, А. В., Мурафа, С. В., Нагорнова, Ж. В., Осорина, М. В., Палатник, Б. В., Панфилов, П. А., Пачина, Н. Н., Песков, В. П., Петраков, А. Г., Петрова, Е. А., Пехтерев, В. В., Попов, А. И., Попов, Л. М., Попова, Е. Н., Разина, Т. В., Разумникова, О. М., Рамендик, Д. М., Резников, Е. Н., Рудкевич, Л. А., Сабадош, П. А., Самойлова, И. Г., Семенова, А. А., Сергиенко, Е. А., Слепович, Е. С., Старченко, М. Г., Струнина, Н. Н., Суворов, В. В., Сырникова, Н. А., Талдыкина, А. А., Толочек, В. А., Трифонова, А. В., Усова, О. В., Харитонов, А. Е., Харитонова, И. Ю., Хохоева, Л. В., Хуснутдинова-Жербер, Л. Г., Цуканова, А. А., Чекина, М. Д., Чередникова, Т. В., Черемошкина, Л. В., Шемякина, Н. В., Шешенина, Ю. В., Шишкина, И. А., Штейнбах, Х. Э., Щербакова, О. В., Щукина, М. А., Яремчук, О. В.
Психологические исследования интеллекта и творчества Москва : Институт психологии РАН, 2010
книга


Для чтения нужно войти