Результаты поиска: 4


  | 
выбрать издание

Chernobylova, K. S., Dubrovskaya, N. V., Gubanova, А., Gustavo, Capannelli, Heretiková, K., Irkova, Е., Iscioglu, D., Florián, Gajniak, Kalinina, O., Leonova, E., Lukyanenko, M. S., Mischenko, E. S., Nachalova, L. A., Popova, E., Di, Felice, Sarycheva, Y., Škultétyová, Ivona, Stanko, Stefan, Tishulina, Y., Tormasina, D., Tuzhilina, A. V., Vasina, I. S., Vincenzo, Bianco, Voropaeva, E. S., Аксенов, Г. П., Мамари, Мохаммед, Андреева, И. А., Антипин, Н. А., Астратова, Г. В., Бакаева, А. А., Бакланова, Е. М., Белякин, Е. А., Бобрович, Л. В., Быковская, Е. В., Быковский, В. В., Володина, Г. Б., Куи, Вуй, Галеб, К. И. С., Герасимов, Б. И., Герасимова, И. Б., Грачев, В. А., Гриднева, М. А., Гуйчунь, Лай, Гусар, Штефан, Димитриев, А. В., Дробжев, М. И., Дякин, В. Н., Ермолаева, Е. В., Ершова, М. В., Жариков, Р. В., Завражнов, А. И., Закиева, Е. Ш., Замараева, Г. Н., Злобина, Н. В., Золотарева, Г. М., Зюкин, С. Г., Ильичев, В. М., Ильясов, Б. Г., Киреев, Е. И., Коновалова, Т. М., Кузнецова, Т. С., Куликов, А. С., Лузгачева, Н. В., Ляшенко, Е. В., Мазуу, Мгакуна, Мехренцев, А. В., Моцеровская, Д. А., Мустафин, Д. И., Назарчук, Н. П., Обухов, А. С., Яник, Ринельт, Омельченко, П. Н., Панов, Ю. Т., Пархоменко, А. В., Пархоменко, В. Л., Пархоменко, Л. В., Петрова, Н. П., Подольский, В. Е., Поляков, М. В., Пономарев, Н. И., Попов, Н. С., Попова, Г. Л., Поскребышева, Е. С., Потлов, А. Ю., Проскурин, С. Г., Путина, О. Ю., Редькин, И. В., Ремизов, И. Н., Саталкина, Н. И., Святенко, А. В., Сизикин, А. Ю., Синичкин, Е. А., Ситникова, О. Г., Смирнов, Д. Г., Спиридонов, С. П., Старкин, С. В., Старов, В. Н., Юй, Лун, Тарасова, Н. П., Терехова, Г. И., Терехова, Ю. О., Тетюхин, И. Н., Тишина, И. В., Товбина, В. Л., Толстошеина, В. А., Турчанникова, Е. К., У, Пин, Фетисова, О. В., Фролов, С. В., Хазанова, Д. Л., Ханин, И. Г., Хуан, Энь, Цзянь, Цзинкэ, Швадченко, О. В., Шпак, Н. А.
Наука и образование для устойчивого развития экономики, природы и общества. Том 1 Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013
книга


Для чтения нужно войти

выбрать издание

Caviglia, D. D., Hashemipour, M., Iscioglu, E., Kadochnikov, S., Koksharov, V., Mishchenko, E. S., Podestа, L., Sandler, D., Shelenkova, I. V., Tolmachyev, D., Абрамов, Г. В., Аксенов, В. И., Александрова, Н. В., Алешин, А. В., Арапов, Д. В., Бабичев, А. М., Бетина, Т. В., Блюм, И. Х., Блюм, М. А., Борисенко, А. Б., Борщев, В. Я., Варюшкин, С. А., Воронкова, Е. С., Гайдукова, А. М., Добрецова, Н. В., Дробжев, М. И., Дрюкова, Е. А., Егоров, С. Я., Ермолаева, Е. В., Жилякова, В. В., Жуков, В. Ю., Забавников, М. В., Замараева, Г. Н., Земскова, В. Т., Иванов, М. В., Иконников, В. С., Инькова, Н. А., Ионов, Г. В., Искендерова, О. А., Казарцева, Е. В., Карпушкин, С. В., Клименко, Е. В., Козачек, А. В., Колесников, А. В., Коновалова, М. В., Корчагина, О. А., Кошкина, С. Ю., Краснова, Л. В., Краснянский, М. Н., Кривобокова, М. В., Кузнецова, А. А., Курицын, В. А., Кучерова, А. Е., Ли, Юйпу, Малыгин, Е. Н., Маренчук, Ю. А., Меликян, М. А., Митянина, Л. В., Мозерова, Л. А., Мокрозуб, В. Г., Молоткова, Н. В., Морозов, С. Д., Муратова, Е. И., Надежкина, Е. С., Немтинов, В. А., Немтинова, Ю. В., Николаенко, Е. В., Никулин, В. А., Ничкова, И. И., Павлихин, Г. П., Панов, Ю. Т., Парфенова, М. С., Пещерова, О. В., Подольский, В. Е., Поляков, Р. Ю., Попов, Н. С., Романцова, И. В., Рубанов, А. М., Савельева, Е. Ю., Сазонов, С. Н., Сазонова, Д. Д., Свиряева, М. А., Селитреников, В., Сидорова, Е. А., Синельникова, М. А., Слюняева, С. Ю., Соловьев, Д. В., Соломатин, Д. С., Степанов, А. Ю., Стрыгина, М. М., Тришакова, Т. А., Цыкунов, Е. В., Минь, Тьинь, Чуксина, Л. Н., Шитикова, М. А., Шишкина, М. Ю., Шмелев, Г. Д., Шульгина, Н. М., Щербакова, Ю. В., Юханов, В. В.
Наука и образование для устойчивого развития экономики, природы и общества. Том 2 Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013
книга


Для чтения нужно войти

выбрать издание

Agraniotis, M., Babenko, E. A., Grammelis, P., Isemin, R., Kakuwa, R., Kuzmin, S., Mikhalev, A., Milovanov, O., Nikolopoulos, N., Uvarova, O. A., Абоносимов, Д. О., Акулиничев, А. М., Алешин, А. В., Бакунин, Е. С., Банин, Р. Ю., Баркан, М. Ш., Баронин, Г. С., Безбородов, П. Н., Беляев, В. П., Беляев, П. С., Бибакова, О. В., Бобылева, Ю. А., Богатырев, А. Б., Богомолов, В. Ю., Браяловский, Г. Б., Бузник, В. М., Васютинская, А. В., Вольщак, И. Л., Воробьев, Ю. В., Галыгин, В. Е., Гладышев, Н. Ф., Головашин, В. Л., Гравин, А. А., Давыдова, Д. В., Дахин, С. В., Дворецкий, Д. С., Дворецкий, С. И., Долгунин, В. Н., Дроздов, И. Г., Дуев, С. А., Дьяченко, А. Н., Елисеева, И. Г., Ерохин, Г. Н., Железинская, Н. В., Завражин, Д. О., Зейферт, Д. В., Зюзина, О. В., Ионов, Г. В., Кабанов, Е. И., Казаков, В. Г., Климов, Д. В., Климов, А. М., Клинков, А. С., Кобзев, Д. Е., Ковалев, С. В., Козачек, А. В., Колиух, А. Н., Комбарова, П. В., Коновский, В. В., Костылева, М. А., Котельникова, И. В., Краснянский, М. Н., Кузнецова, А. А., Кузьмин, С. Н., Кулаков, В. Ю., Лавренченко, А. А., Лазарев, К. С., Лепешин, С. А., Майстренко, А. В., Майстренко, Н. В., Макеев, П. В., Малахов, К. С., Маликов, О. Г., Малонга, О. Ш., Маховиков, А. Б., Меметов, Н. Р., Меркулов, С. А., Мещерякова, Ю. В., Мигалатий, Е. В., Милованов, О. Ю., Мозговой, И. Н., Муратова, Е. И., Мухин, Р. Ю., Нагорнов, С. А., Насчетникова, О. Б., Нечаев, В. М., Николюкин, М. М., Овсянникова, И. В., Орлова, Н. В., Очнева, А., Панов, Ю. Т., Пахомов, А. Н., Пахомова, Ю. В., Печагин, Е. А., Плотников, М. Ю., Полушкин, Д. Л., Поляков, Б. Е., Попов, И., Попов, М. С., Попова, М., Попова, С. А., Промтов, М. А., Пыльнева, Ю. И., Пятакова, Н., Решетов, А. С., Романова, Е. В., Рудобашта, С. П., Ряшенцева, И. А., Сахарова, Е. М., Саютина, В., Симагин, Д. Н., Слепов, Д. С., Слепов, С. К., Слюняева, С. Ю., Соколов, М. В., Стегачева, Ю. Н., Степанов, А. Ю., Страшнов, Н. М., Суслина, А., Сэрээтэрням, Ц., Тарасов, А. В., Таров, А. В., Таров, В. П., Татаринцева, О. С., Тверской, В. А., Тепляков, Ю. А., Терещенко, М. А., Ткачев, А. Г., Ткачев, М. А., Толстун, А., Тришакова, Т. А., Усман, Ф. Д., Федотов, Ю. А., Фидаров, В. Х., Филатов, Д. В., Фролов, В. А., Хабаров, С. Н., Хабарова, Е. В., Хохлов, И. Н., Худяков, В. В., Черных, Е. А., Шаповал, О. А., Шашков, И. В., Юрков, Г. Ю.
Наука и образование для устойчивого развития экономики, природы и общества. Том 4 Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013
книга


Для чтения нужно войти