Результаты поиска: 4


  | 
выбрать издание

Daniel, Barrera-Fernandez, Izyrieva, I. A., Nesterova, A. M., Бабенко, Л. Л., Бабушкина, Т. О., Бакленева, К. А., Барсук, О. И., Баулина, О. А., Блинов, Д. В., Блинова, И. Б., Боброва, Л. Ю., Бутусова, А. В., Вахьянов, Е. М., Волкова, О. В., Воробьева, Т. Ю., Галиева, К. В., Глотов, С. А., Григорьев, А. И., Гусева, И. В., Дроботун, М. В., Ефремова, В. А., Иванов, С. А., Иванова, Е. А., Каличкина, А. С., Капарулин, С. Л., Карпенко, М. Ю., Карпов, М. С., Карпова, Е. А., Качаева, С. Г., Кислицын, Е. В., Клюшин, В. В., Козлобродов, А. Н., Козлобродов, В. А., Коломиец, Т. И., Копаница, Д. Г., Корниевская, Л. В., Корсун, Н. Д., Кочкина, Е. М., Кудяков, А. И., Купчикова, Н. В., Курмангалиева, А. И., Лапова, Т. В., Лымарева, Е. А., Лымарева, Т. П., Мазница, Е. М., Максимов, В. Б., Мартюшева, А. И., Марухно, В. Д., Немова, Т. Н., Николаенко, М. Н., Овсянников, С. Н., Овсянникова, Т. Ю., Околичный, В. Н., Паньковская, Е. Н., Пермяков, Д. Е., Першина, Т. А., Петров, Е. В., Петрова, А. А., Пешков, А. В., Пляскин, А. С., Радковская, Е. В., Рубан, А. И., Руди, Л. Ю., Рыбалова, Д. С., Семенова, С. В., Симакова, А. С., Скворцов, А. В., Соколова, С. А., Степанова, С. В., Степанова, Т. А., Стешенко, А. Б., Тропникова, Т. А., Трофимов, К. Д., Тухфатуллин, Б. А., Тютрин, А. Н., Убогович, Ю. И., Устинов, А. М., Федоров, М. В., Фирцева, С. В., Хамавова, А. А., Хатунцева, А. В., Чикишева, Н. М., Шеина, С. Г., Шестакова, А. П., Янюшкина, Е. В., Яроцкая, Е. В., Ящук, Т. В.
Инвестиции, строительство и недвижимость как материальный базис модернизации и инновационного развития экономики. Часть 1... Томск : Томский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015
книга


Для чтения нужно войти

выбрать издание

Melentyev, S. V., Mаlinovskaya, T. D., Starostenkov, M. D., Yashin, A. V., Yashin, O. V., Абабков, Н. В., Абдрахманова, Л. А., Абзаев, Ю. А., Абызов, В. А., Аверина, Г. Ф., Алсараева, К. В., Алтарева, Л. М., Андреев, В., Аниканова, Л. А., Артеменко, И. Ю., Астафурова, Е. Г., Афанасьев, Д. А., Афанасьева, С. А., Ашихмин, А. П., Байгонакова, Г. А., Баталова, В. Н., Батырбеков, Э. А., Бащенко, Л. П., Безухов, К. А., Белов, Н. Н., Березнер, А. Д., Беспалова, И. В., Билле, А. В., Бирюкова, Н. А., Божко, И. А., Бойцова, М. В., Бордулев, Ю. С., Ботвина, Т. М., Бочков, Н. Н., Братухина, А. С., Будовских, Е. А., Буркин, В. В., Бурученко, А. Е., Вакс, И. В., Валуйская, Л. А., Василовская, Н. Г., Ветошкина, Н. Г., Вик, К. В., Власов, В. А., Волегов, П. С., Волкова, О. В., Волокитин, Г. Г., Волокитин, О. Г., Воробьёв, И. А., Воробьева, В. П., Ворошилов, И. С., Вотинов, А. В., Вторушина, А. В., Гаин, О. А., Галеев, Р. Г., Галсанов, С. В., Геттингер, М. В., Гиберт, И. А., Гирсова, С. Л., Гичко, Н. О., Глушков, Д. О., Гнюсов, С. Ф., Головатенко, Е. В., Голю, В. С., Горленко, Н. П., Горшкова, А. В., Горячев, А. В., Грибов, Д. С., Григорьева, Н. А., Громов, В. Е., Губанова, В. О., Гудимова, Е. Ю., Гунина, А. В., Гусева, И. В., Гюнтер, В. Э., Данейко, О. И., Дебелова, Н. Н., Демьяненко, О. В., Денисова, Ю. А., Дмитриев, А. Г., Долголева, Г. В., Дорошенко, Л. О., Дьячковский, А. С., Екимова, И. А., Елугачёва, Н. С., Енджиевская, И. Г., Ермилова, Т. А., Ефименко, В. Н., Ефименко, С. В., Ефтифеева, А. С., Жарков, С. Ю., Жерновская, И. В., Жижаев, А. М., Завьялов, П. А., Завьялова, Е. Н., Занина, А. П., Захаров, В. М., Зголич, И. А., Зголич, М. В., Зеленая, А. Э., Золотарёв, А. С., Зубкова, О. А., Иванов, И. М., Иванов, Ю. Ф., Иванова, Е. Р., Иванова, О. В., Иконникова, И. А., Ильина, Л. В., Исаева, О. И., Исламов, А. М., Ищенко, А. Н., Кайгородова, В. М., Калашников, М. П., Каличкина, А. С., Капарулин, С. Л., Каравацкий, А. К., Каргин, А. А., Карташова, А. А., Качаева, С. Г., Кашин, А. Д., Киреева, И. В., Киселева, С. Ф., Клименов, В. А., Клопотов, А. А., Клопотов, В. Д., Кобякова, А. А., Ковалева, М. А., Ковалевская, Т. А., Козлов, Э. В., Козлова, Т. А., Колупаева, С. Н., Комбаров, М. В., Конева, Н. А., Коновалов, С. В., Коноплянский, Д. А., Конушева, В. В., Копаница, Г. Д., Копаница, Д. Г., Копаница, Н. О., Коробова, Н. В., Корольков, Л. В., Космачев, П. В., Кошовкина, В. С., Крамар, Л. Я., Крысина, О. В., Кугаевская, С. А., Кудяков, А. И., Кузичкин, Е. Е., Кузьменко, Е. Д., Куксгаузен, И. В., Кулаева, Н. А., Куницына, Т. С., Купман, В. С., Курган, К. А., Курзина, И. А., Куринная, Р. И., Куц, О. А., Лапова, Т. В., Лаптев, Б. И., Лаптев, Р. С., Лидер, А. М., Липатникова, Я. Д., Лисицына, Л. А., Литвинова, В. А., Лопатин, В. И., Лоскутов, О. М., Лукашевич, В. Н., Лукашевич, О. Д., Луценко, А. В., Луцык, В. И., Ляшенко, М. Н., Майер, Г. Г., Малеткина, Т. Ю., Малиновский, А. П., Марицкий, Н. Н., Маркидонов, А. В., Маркова, Т. Н., Марченко, Е. С., Мейснер, Л. Л., Мелентьева, Ю. В., Мельников, Е. В., Местников, А. Е., Минакова, Т. С., Митина, Н. А., Михайленко, А. А., Михайлов, А. А., Моисеев, Д. М., Моисеенко, М. О., Морозов, К. В., Москвина, В. А., Москвичев, Е. Н., Мун, Г. А., Мушарапова, С. И., Наумова, Л. Б., Нейман, А. А., Нелюбова, В. В., Нефёдов, А. А., Никитина, Е. Н., Никоненко, А. В., Никоненко, Е. Л., Ничинский, А. Н., Новоселова, Д. В., Овчаренко, Г. И., Огнёва, Т. П., Ожиганов, Е. А., Орлов, А. А., Павлова, А. Н., Пантюхова, О. Д., Панченко, Е. Ю., Панченко, М. Ю., Парфенова, М. Д., Пашкова, О. И., Пелярчук, Н. Н., Перегудов, О. А., Петелин, А. Е., Петелина, Ю. П., Петрикова, Е. А., Петров, Е. В., Петров, Р. А., Петюкевич, М. С., Платонова, Ю. Н., Плотников, А. Н., Плужникова, Т. Н., Пляскин, А. С., Победенная, З. В., Поклонов, В. В., Полетаев, Г. М., Полетика, Т. М., Полосухин, К. А., Пономарев, И. В., Пономарев, С. В., Попов, О. Н., Попова, Н. А., Поробова, С. А., Потекаев, А. И., Прищепа, И. А., Прокофьева, Г. И., Рахманова, И. А., Реунова, К. А., Речкалов, Д. А., Рогаев, К. С., Рубан, А. И., Рубанов, А. В., Рупеко, К. А., Рыбалко, Е. В., Рыгина, М. Е., Рябов, С. И., Садритдинова, Г. Д., Сазонова, Н. А., Самохина, С. И., Санников, А. В., Саркисов, Ю. С., Сафронов, В. Н., Седловский, С. С., Сексеналина, М. А., Селуков, Д. Г., Семенов, С. С., Семин, В. О., Семухин, Б. С., Сергеев, В. П., Сидоренко, Г. Н., Скрипникова, Н. К., Слободской, М. И., Смердов, О. В., Смирнов, А. Н., Соловьев, А. Н., Соловьева, Л. К., Соловьева, Ю. В., Солодкова, Д. И., Солоницина, Н. А., Софиенко, Н. В., Старенченко, В. А., Старенченко, С. В., Старостенков, М. Д., Стешенко, А. Б., Стешенко, А. О., Строкова, В. В., Субботина, Н. В., Сулеймен, Р. Н., Сунгатулин, А. Р., Сутакова, Э. М., Сухоруков, А. В., Сухушина, А. В., Талдонова, Н. В., Теплов, А. Н., Теплякова, Л. А., Тересов, А. Д., Тимофеева, Е. Е., Толкачев, О. С., Толстов, Д. С., Трепутнёва, Т. А., Трифонова, Л. Б., Тришкина, Л. И., Трофимов, Б. Я., Трусов, П. В., Усова, Н. Т., Устинов, А. М., Фахрутдинова, В. Х., Федоров, В. А., Федоров, В. И., Федотов, Д. Ю., Хабибуллин, М. В., Хорева, Е. А., Храмцов, А. М., Христенко, Ю. Ф., Цедрик, Е. Е., Чаплыгин, П. А., Чаплыгина, А. А., Черкасова, Т. В., Черногорлов, С. Н., Черных, Т. Н., Чернышева, Н. А., Чечулина, Е. А., Чумаевский, А. В., Чумляков, Ю. И., Шалыгина, Т. А., Шамиева, А. Р., Шевченко, М. Ю., Шепелев, И. И., Шепеленко, Т. С., Шеховцов, В. В., Шиянов, В. И., Шмидт, Е. Ю., Шодорова, С. Я., Шугуров, В. В., Шулдяков, К. В., Щурин, А. О., Эмилов, А. Б., Эркинов, Э. Э., Югов, А. А., Югов, Н. Т., Юрьев, И. Ю., Юрьев, М., Яковлев, А. В., Янц, А. Ю.
Перспективные материалы в технике и строительстве Томск : Томский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015
книга


Для чтения нужно войти

выбрать издание

Bergsicherung, O. B., Bucher, S., Holicky, M., Ivanova, Z., Kuznetsova, T., Markku, Heinisuo, Абдурасулов, И. А., Агарев, А. М., Азарова, А. В., Акимов, С. С., Акментина, А. В., Акулич, В. В., Алексанин, А. В., Алехин, В. Н., Алмазов, В. О., Алябьев, К. А., Арбузов, Р. Ю., Арменский, М. Ю., Арнольд, В. В., Арутюнова, И. Ю., Асеева, В. Г., Бабаев, А. В., Бакалов, А. Ю., Бакланов, Д. И., Бакулин, А. В., Балакина, А. Е., Банцерова, О. Л., Барабанова, Т. А., Белов, В. А., Белов, Н. Н., Белов, Ю. В., Беляков, В. А., Бенуж, А. А., Бережный, А. Ю., Бобылев, В. И., Большеротов, А. Л., Борисова, А. Ю., Бузало, Г. А., Бузало, Н. А., Булгаков, А. В., Булкин, С. Г., Варапаев, В. Н., Васильев, Г. П., Ведяков, И. И., Виноградова, Е. В., Винский, П. В., Власова, О. М., Вознюк, А. Б., Волков, А. А., Володина, А. В., Володина, Л. А., Воронина, И. В., Гвоздева, Л. Г., Гинзбург, А. В., Гиря, Л. В., Глухов, А. В., Гныря, А. И., Головань, А. М., Головин, А. А., Голомазова, Т. Н., Голубев, С. С., Гончаров, И. С., Гордеев-Бургвиц, М. А., Горев, С. В., Горюнов, И. И., Грабовый, К. П., Градус, Я. Е., Грачев, В. А., Громов, Н. В., Грошев, И. Л., Грошева, И. А., Грязных, В. Ф., Гувернюк, С. В., Гусев, А. А., Густов, Ю. И., Данилина, Н. В., Данилович, Д. А., Джинчвелашвили, Г. А., Дмитрусенко, М. С., Дорофеев, А. Г., Дружинин, А. М., Дубовкина, А. В., Дуничкин, И. В., Дымнич, А. Х., Дыскин, Л. М., Егорушкин, Ю. М., Егорычев, О. О., Еленев, К. С., Елохов, А. Е., Емельянов, О. В., Еремеев, П. Г., Ефимочкина, В. С., Жадановский, Б. В., Желнакова, Л. В., Живлюк, Н. Ю., Забалуева, Т. Р., Забелин, Н. В., Забелина, О. Б., Захаров, А. В., Захарченко, М. А., Землянский, А. А., Зигерн-Корн, В. Н., Зинченко, Д. Н., Зотов, Ю. Н., Зотова, И. Ю., Иванов, Н. А., Ивашкина, И. В., Ившина, Л. И., Ильин, А. С., Ильин, М. О., Ильинский, Ю. В., Илюшин, Н. В., Исаев, С. А., Каган, П. Б., Казакова, Е. А., Казеннов, В. В., Калинин, А. Ю., Каменев, Е. А., Капарулин, С. Л., Капустян, В. М., Капустян, Н. К., Каракозова, А. И., Кевбрина, М. В., Кижель, К. Ф., Кириллов, И. А., Киселева, Е. А., Кисель, Я. С., Китайцева, Е. Х., Клашанов, Ф. К., Климушин, П. И., Клочко, А. Р., Князева, Н. В., Кобелев, А. В., Кобецкий, Д. И., Ковальская, А. И., Кодур, В., Козлов, М. Н., Колесников, А. В., Колчигин, М. А., Комиссаров, С. В., Кондратьева, Т. М., Константинов, А. П., Копаница, Д. Г., Коргин, A. B., Коржун, А. В., Корнев, Н. В., Корнейчук, Ю. Ю., Коробков, С. В., Коста, А. А., Костышак, М. М., Кофанов, А. В., Кочанов, О. А., Кочергин, С. В., Кочеряев, С. А., Кошин, А. А., Крайнов, Д. В., Кругликов, Е. В., Круль, К., Кувшинов, Ю. Я., Кужин, М. Ф., Кузьмина, А. В., Кулешов, И. В., Курченко, Н. С., Лаамарти, Ю. А., Лапидус, А. А., Лапко, А., Лебешева, А. Л., Лисеев, И. К., Личман, В. А., Маилян, Д. Р., Макаренко, С. О., Макиша, Н. А., Малежа, М., Мамцев, Р. С., Мануйлов, А. Э., Маренков, Н. И., Матвеев, А. О., Махов, Л. М., Медведева, О. Н., Межуева, Т. А., Метелкин, А. Н., Мирам, А. О., Митраков, В. И., Михайличенко, А. В., Мишуев, А. В., Мкртычев, А. Э., Мкртычев, О. В., Мойжес, С. И., Мокшин, Д. И., Молдавский, С. С., Мондрус, В. Л., Мотыгулин, А. Е., Мочко, А., Мочко, М., Муминова, С. Р., Мустафин, Э. Н., Мущанов, В. Ф., Назим, Я. В., Наумова, Ю. И., Неделько, С. С., Нечетный, Н. Ю., Никитина, С. В., Николаев, С. В., Николаев, Ю. А., Никульшина, Л. Л., Новикова, О. О., Носков, А. С., Носков, И. В., Орехов, А. А., Острецов, В. М., Павлов, В. В., Палкина, И. Н., Пелипенко, М. П., Петрова, С. Н., Пехотиков, А. В., Плотников, А. А., Пляскин, А. С., Поддаева, О. И., Покровская, Е. Н., Полежаев, Ю. О., Полякова, И. С., Попов, А. В., Попов, Н. А., Поромпка, С., Порываев, И. А., Потапов, А. В., Потапов, А. Н., Пупырев, Е. И., Пухкал, В. А., Пятикрестовский, К. П., Раупов, А. Х., Резван, И. В., Реутт, С. Г., Риболь, Д., Родионовская, И. С., Ройтман, В. М., Романова, Е. С., Рубашевский, Д. И., Рубцов, О. И., Сальников, В. Б., Самарин, О. Д., Сарвут, Т. О., Саркисова, И. С., Сафиуллин, М. Н., Седов, А. В., Семенов, А. А., Семернин, Д. А., Сенющенкова, И. М., Серпик, И. Н., Симакин, В. В., Синицын, С. Б., Скобелева, Т. С., Славгородская, А. Н., Слепнев, М. А., Слепнев, П. А., Слесарев, М. Ю., Смирнов, В. А., Соколов, А. М., Соколова, О., Соловьев, Д. А., Соловьев, Д. В., Солодилова, Л. А., Сорокин, А. В., Соснин, А. В., Стариков, А. С., Степанов, В. К., Стратий, П. В., Стребков, Д. С., Судакова, Н. В., Табаков, К. В., Талантова, К. В., Тамразян, А. Г., Теличенко, В. И., Терехов, В. И., Титаренко, Б. П., Ткаченко, В. Я., Томилова, И. А., Тросман, Е. В., Туманов, А. В., Туркеев, Д. В., Туснин, А. Р., Туснина, О. А., Тюхов, И. И., Умнякова, Н. П., Уфимцев, Е. М., Федосов, С. В., Филюшина, А. С., Финогенов, А. И., Фролов, А. Ю., Хаванов, П. А., Халимов, Д. П., Ханина, А. Б., Харькова, И. Е., Хвостиков, Ю. А., Холички, М., Хоркина, Ж. А., Хребтов, Н. А., Челышков, П. Д., Чижиков, И. А., Чулкова, Е. В., Шакиров, А. Ю., Шарипов, А. Я., Шахова, М. Е., Шеина, С. Г., Шеповалова, О. В., Шилкина, С. В., Шилова, Л. А., Ширшиков, Б. Ф., Шмелев, С. Е., Шныренков, Е. А., Шувалов, А. Н., Шумеев, П. А., Шутовский, С. Н., Щеголькова, Н. М., Щербина, Е. В., Щукин, А. В., Югов, Н. Т., Юденкова, О. В., Юрченко, И. А., Ягунков, С. Ю., Ярулин, Р. Н.
Интеграция, партнерство и инновации в строительной науке и образовании. Том 1 Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2011
книга


Для чтения нужно войти