Результаты поиска: 4


  | 
выбрать издание

Авдеев, А. А., Аносова, И. В., Архипов, А. Е., Банин, Р. Ю., Баронин, Г. С., Бесперстова, Г. С., Богатырева, Е. К., Вихляев, С. Н., Воронин, Н. В., Выжанов, А. В., Герасимова, А. В., Гутенев, А. С., Жиркова, А. А., Ильин, Н. А., Конкина, В. В., Коротков, С. В., Кузнецова, С. В., Кузьменко, С. Л., Куликов, Р. А., Куликова, Н. Ю., Ланцова, У. В., Ларионов, А. С., Ляшков, М. А., Мазалов, А. Н., Мыльникова, Е. В., Осипов, А. А., Павлова, А. А., Платицин, П. С., Полуэктов, В. Л., Попов, С. С., Попова, А. А., Примеров, О. С., Пугачева, Ю. В., Пшичкина, Д. Ю., Разумова, Л. Г., Романенко, А. М., Ряшенцев, В. В., Сизов, А. В., Силантьев, О. С., Сиухин, А. А., Соломахо, Г. В., Столяров, А. А., Темнов, М. С., Тихий, А. В., Ульихина, Ю. В., Фирсова, А. В., Цветкова, Е. А., Чернов, Г. А., Чернышов, Н. Г., Шестаков, К. В., Щегольков, А. В.
Современные предпосылки развития инновационной экономики Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015
книга


Для чтения нужно войти

выбрать издание

Абоносимов, О. А., Абуладзе, О. К., Агафонова, Н. И., Алтухова, Л. А., Аль-Судани, З., Альтавиль, Б. М., Альшинайиин, Х. Д., Андросова, А. А., Бабашкина, А. П., Барвалина, Е. Ю., Богданова, К. С., Борисенко, А. Б., Борщев, В. Я., Василевский, К. С., Васюкова, Е. О., Ветров, А. Н., Глинкин, Е. И., Голощапов, С. Н., Гришин, А. В., Евдокимов, С. В., Епифанцева, А. С., Ерохина, И. Н., Закуражный, А. А., Захаров, А. Ю., Игнатова, В. С., Иконников, П. Е., Карасев, П. И., Каширова, А. В., Ковалев, С. В., Корнилов, К. С., Котенев, С. И., Куликов, Р. А., Лавринов, А. В., Лазарев, Д. С., Лазарев, С. И., Лунина, Т. Н., Майникова, Н. Ф., Малявко, О. И., Манаенков, И. М., Медведева, О. А., Михалев, Н. С., Мокрозуб, А. В., Наумов, Э. О., Недосекин, В. В., Неменко, А. Н., Немтинова, К. И., Огородникова, А. Г., Оневский, М. П., Петров, Д. А., Половнева, Н. В., Попов, В. Д., Попова, Е. Д., Проскурин, С. Г., Проткина, О. В., Румянцева, Н. С., Рухлова, Е. А., Савинова, К. С., Санталов, Р. Д., Сергеева, Ю. Б., Смолихина, П. М., Солдатов, А. В., Стрыгина, Е. В., Суслова, Ю. В., Сухорукова, Т. А., Сюксина, Т. С., Татарникова, Я. Н., Терехов, С. М., Фирсова, А. В., Фролова, Т. А., Харин, Д. А., Чумакова, О. В., Швырева, К. Е., Шутова, О. Ф., Ярмизина, А. Ю., Яровая, Т. С.
Взгляд молодых на проблемы региональной экономики – 2015 Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015
книга


Для чтения нужно войти

выбрать издание

Абоносимов, Д. О., Абрамов, И. Ю., Алтунин, К. А., Анциферов, К. В., Бабкин, А. В., Бадирова, Н. Б., Банин, Р. Ю., Богатырева, Е. К., Богданова, К. С., Бураков, А. Е., Бушковская, А. И., Васильев, С. О., Васюкова, Е. О., Великанова, А. С., Волокитина, Д. И., Грибков, А. Н., Димитров, В. В., Ермолаев, В. В., Загородникова, М. А., Зяблова, А. М., Истомина, А. И., Казаков, В. Г., Клишин, И. М., Козлов, П. В., Колодин, А. Н., Комбаров, Д. А., Комбарова, Е. В., Краснослободцева, Е. Н., Крутько, К. Н., Кузнецова, Н. А., Кузнецова, Т. С., Кузьменко, С. Л., Кулаева, Е. С., Курганова, А. Е., Ланцова, У. В., Лобыкина, Ю. И., Лопатина, М. И., Макеев, П. В., Мамонтов, А. А., Манаенков, А. М., Маркин, И. В., Медведева, А. В., Меркулов, С. А., Милованов, Е. Е., Михалев, Н. С., Морозов, В. В., Надеждина, А. С., Немтинова, Ю. В., Нескоромная, Е. А., Облицов, И. В., Павлова, А. А., Пеливан, М. А., Поляков, А. С., Попова, А. А., Примеров, О. С., Пятакова, Н. В., Разинькова, Д. В., Рашид, С. Х., Ремизов, Д. С., Родина, А. А., Рожков, А. В., Романцова, И. В., Рябова, Е. А., Санталов, Р. Д., Сергеева, К. А., Смагина, А. С., Сычев, А. А., Татарникова, Я. Н., Темнов, М. С., Тихий, А. В., Усиевич, Д. Ю., Филоненко, Н. С., Фирсова, А. В., Храмова, Н. А., Хромый, К. С., Чернов, Г. А., Шаволина, М. А., Шестоков, К. В., Шуваева, А. М., Шуняева, О. Б., Щегольков, А. В., Ярмизина, А. Ю.
Проблемы техногенной безопасности и устойчивого развития. Выпуск VI Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015
книга


Для чтения нужно войти

выбрать издание

Абоносимов, Д. О., Азбиль, А. И., Алтунин, К. А., Андриевская, А. В., Аносова, И. В., Бабкин, А. В., Балыбина, Н. Н., Банин, Р. Ю., Баранов, Н. С., Бесперстова, Г. С., Богатырева, Е. К., Богданова, К. С., Борщева, Е. С., Бураков, А. Е., Бушковская, А. И., Васюкова, Е. О., Великанова, А. С., Вишнякова, Е. Д., Водин, Д. В., Воронин, Н. В., Гайдуков, А. Ю., Гришин, А. В., Давыдова, Д. В., Дуйшенбиев, А. А., Дякин, Р. В., Иванова, Э. С., Кагдин, А. Н., Карасев, П. И., Кирсанова, А. М., Кладовщикова, О. И., Ковальчук, А. В., Колодин, А. Н., Кочергин, С. В., Краснослободцева, Е. Н., Кузьменко, С. Л., Кучерова, А. Е., Ланцова, У. В., Ляшков, М. А., Медведева, О. А., Михалев, Н. С., Мочкасова, В. В., Наумов, Э. О., Нескоромная, Е. А., Огородникова, А. Г., Пеливан, М. А., Платицин, П. С., Полуэктов, В. Л., Попова, А. А., Примеров, О. С., Пугачева, Ю. В., Пятакова, Н. В., Родина, А. А., Рожнова, Ю. В., Романцова, И. В., Санталов, Р. Д., Селянина, Е. С., Солдатов, А. В., Соломахо, Г. В., Суслова, С. А., Сухорукова, Т. А., Татарникова, Я. Н., Терехов, К. И., Тихий, А. В., Трофимов, Д. В., То, Там, Ульихина, Ю. В., Фирсова, А. В., Хан, Ю. А., Харин, Д. А., Цветкова, Е. А., Черемисина, Е. С., Чернов, Г. А., Чернопятова, Ю. В., Шуняева, О. Б., Щегольков, А. В., Ягубов, В. С., Яровая, Т. С., Ященко, А. Г.
Проблемы техногенной безопасности и устойчивого развития. Выпуск VII. Проблемы техногенной безопасности и устойчивого развития... Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015
книга


Для чтения нужно войти