Результаты поиска: 2


  | 
Общие сведения СПб : Профессионал, 2006
книга доступно для выдачи

Перейти к заказу выдачи
имеется в отделах (3 экз.) : адф чз цпм  шифр: 544 О-288


Абитов, И. Р., Акуленкова, М. В., Александров, Ю. И., Алексеева, Е. М., Ананьева, К. И., Антипов, В. Н., Антонец, В. А., Антонец, М. А., Арбекова, О. А., Артеменков, С. Л., Атаманова, Г. И., Атанасова, Т. В., Афанасьев, И. А., Ахмадуллина, Г. Н., Базылевич, Т. Ф., Баканов, А. С., Бандурка, Т. Н., Барабанщиков, В. А., Баталова, Ю. А., Батурина, О. С., Бахчина, А. В., Баяковский, Ю. М., Безденежных, Б. Н., Беловол, Е. В., Белоусенко, Е. И., Березанцева, М. С., Беспалов, Д. В., Бирюков, Т. В., Бойко, О. М., Болонкина, А. В., Булава, А. И., Бурмистров, С. Н., Васанов, А. Ю., Васильева, М. Д., Васина, В. В., Вахрамеева, О. А., Верещагина, Н. В., Ветрова, И. И., Виленская, Г. А., Владимиров, И. Ю., Волкова, Е. В., Воробьева, И. В., Ворожейкин, И. В., Воронин, А. Н., Воронов, А. Я., Выскочил, Н. А., Галалюк, М. А., Галимуллин, Д. З., Галкина, Т. В., Гарева, Н. А., Гарусев, А. В., Герасимова, А. С., Герасимова, О. В., Гершкович, В. А., Говорин, А. С., Головина, Г. М., Горбунова, Е. С., Гордеева, О. В., Горюшина, Е. А., Греченко, Т. Н., Гринченко, Ю. В., Гришакова, Е. М., Губайдуллина, Г. Г., Гусев, А. Н., Данилова, Н. Н., Демарева, В. А., Демидов, А. А., Дикая, Л. А., Дикий, И. С., Дубровский, В. Е., Думин, П. Н., Дюк, В. А., Елизаров, А. Н., Ельяшевич, А. М., Жаурова, А. А., Жегалло, А. В., Жердев, И. Ю., Жилко, М. С., Жмыриков, А. Н., Журкина, Е. В., Зайцева, Ю. Е., Запесоцкая, И. В., Захаркин, Д. В., Захарова, О. А., Звездочкина, Н. В., Зверева, Н. В., Знаков, В. В., Золотова, И. А., Ибрагимова, Е. Н., Иванова, Т. К., Иванчей, И. И., Казаков, В. В., Казымаев, С. А., Казьмина, О. Ю., Калашников, В. В., Калугин, А. Ю., Кальвасер, И. Б., Капцов, А. В., Каращан, В. А., Карпов, А. В., Князева, Т. С., Князюк, О. В., Ковалёв, А. И., Коваленко, А. В., Ковальчук, А. В., Коган, П. И., Козлов, Д. Д., Козырева, Н. В., Койфман, А. Я., Коро, Н. Р., Коровкин, С. Ю., Кружкова, О. В., Крылов, А. К., Крюков, А. Ю., Крючкова, Т. И., Куделькина, Н. С., Кузнецова, М. Д., Кулик, С. Д., Куравский, Л. С., Ламминпия, А. М., Лебедева, Е. И., Лебедь, А. А., Левит, Л. З., Левчук, И. Л., Лобанов, А. П., Лосик, Г. В., Луковкина, А. Ю., Лунякова, Е. Г., Лучинина, Е. В., Майнина, И. Н., Макаров, А. В., Малюченко, Н. В., Мамина, Т. М., Маркелов, В. И., Маркина, Н. А., Мартынова, М. А., Марченко, О. П., Матвеева, Л. В., Меньшикова, Г. Я., Мерзлякова, Д. Р., Митина, О. В., Михайлова, О. А., Мнацаканян, Е. В., Морозов, В. П., Морозов, М. И., Морошкина, Н. В., (Козловец), А. И., Мягченкова, М. А., Неверов, А. Н., Некрасова, М. М., Низамова, Е. С., Никишина, В. Б., Николаева, И. А., Носуленко, В. Н., Орлеанский, В. К., Орлов, А. В., Павлова, Е. М., Панов, В. И., Панова, Е. В., Панфилова, А. С., Парин, С. Б., Пестун, М. В., Петраш, Е. А., Петрович, Д. Л., Плигина, А. М., Погодин, В. Ю., Поддьяков, А. Н., Полевая, С. А., Поминова, А. М., Попов, Л. М., Попова, Е. А., Пронин, С. В., Прохоров, А. О., Прыгин, Г. С., Пыжикова, Ж. В., Радчикова, Н. П., Райт, Д. В., Ревина, И. А., Рогова, С. А., Рунова, Е. В., Рыбаков, А. Н., Ряжева, М. В., Савинова, А. Д., Савченко, Т. Н., Садов, В. А., Самойленко, Е. С., Саркисян, Я. Я., Сварник, О. Е., Северин, А. В., Селезнева, М. В., Селиванова, Л. А., Семяшкин, А. А., Сенкевич, Ю. И., Сильницкая, А. С., Скотникова, И. Г., Созинов, А. А., Солондаев, В. К., Стакина, Ю. М., Старикова, И. В., Страбыкина, Е. А., Сумин, Д. Л., Сумина, Е. Л., Товуу, Н. О., Тоневицкий, А. Г., Управителев, Ф. А., Уточкин, И. С., Фаликман, М. В., Фёдорова, О. В., Фомина, Н. В., Хазова, С. А., Халитов, Р. Г., Хараузов, А. К., Харитонов, А. Н., Хватов, И. А., Цветков, О. В., Цепцов, В. А., Ченяков, Г. С., Четвериков, А. А., Чистопольская, А. В., Шелепин, Ю. Е., Шендяпин, В. М., Шишалов, И. С., Шляпников, В. Н., Шошина, И. И., Шпагонова, Н. Г., Юров, И. А., Юрьев, Г. А., Юрьева, Н. Е., Юсупов, И. М., Юсупова, М. М., Ямщинина, П. А.
Экспериментальный метод в структуре психологического знания Москва : Институт психологии РАН, 2012
книга

Для чтения нужно войти